top of page

OM OSS

Vestlandske Industrimontasje AS blei etablert i 1991, og har i dag 14 tilsette. Verksemda er lokalisert på Vaksdal, midtvegs mellom Bergen og Voss på E16, der vi har mekanisk verkstad og kontorlokale.

Vi monterer maskiner og utstyr i hovudsak til næringsmiddelindustrien i heile landet, men produserer også spesialtilpassa delar etter kundane sine behov.

Våre produkt består i hovudsak av stål, rustfrit og aluminium, men vi produserer også i andre kvalitetar.

 

Vestlandske Industrimontasje har erfaring, kompetanse, kunnskap, personale og produksjonsutstyr til å utføra komplekse operasjonar med høg kvalitet innan platearbeid, CNC-maskinering, sveising, maskinering, utvikling og testing.

Vi har eit bredt produktspekter og våre tilsette har lang bransjeerfaring. Dette gjer at vi kan gje kundane våre gode råd, tidleg i prosessen, og dermed sikre det mest optimale sluttresultatet.
Vi deltar difor gjerne gjennom hele prosessen – frå idé til ferdig produkt.

«VI HAR EIN VELUTSTYRT VERKSTAD MED DYKTIGE OG ERFARNE FAGFOLK»

KONTAKTPERSONAR
Claus Søberg

Tlf.: +47 95 80 52 98

E-post: claus@vim.no

Jan Hansen

Tlf.: +47 95 08 56 87

E-post: janfrh@broadpark.no

Anne Christin Eide

Tlf.: +47 47 86 40 75

E-post: anne-christin@vim.no

kvinne-icon2svart.png
bottom of page