top of page

Montering

Vi har både kompetanse og kapasitet til å ta på oss ulike montasjeoppdrag ute hos kunden - enten det er i innland eller utland. 

Vestlandske Industrimontasje har lang erfaring med ulike typar serviceoppdrag ute hos kundar. Vi utfører alt i frå enkel vedlikehald til kompliserte montasjar og reparasjonar. Med ein kombinasjon av fleirfaglege medarbeidarar og moderne utstyr, kan vi ta på oss oppdrag på kort varsel - både i Noreg og i utlandet

  • Montering & testing

  • Reperasjon & vedlikehald 

bottom of page